arşiv

yazılar buna göre etiketlendi; ‘Marka Koruma’

Marka Patent Sahteciliği Taklitçiliği

Cumartesi, 11 Ara 2010 yorum yok

Marka Patent Ürün Sahteciliği ve Taklitçiliği

 

 

Marka ve ürünlerde sahtecilik, taklitçilik, sürekli büyüyen Türkiye ekonomisi için olduğu kadar dünya ekonomisi içinde, ciddi ve büyük bir tehdittir. Türkiye içindeki birçok endüstri, yasal olmayan, kanunsuz bu tür faaliyetlerin sonucu zarar görmektedir. Sadece Türkiye’de üretilmeyen bu sahte, taklit ürünler, kaçakçılık ve/veya ithalat yoluyla pazarımıza dahil olmaktadır.

Marka Patent sahteciliği ve taklitçiliği, üretici şirketlerde oluşan gelir kaybının yanında, tüketicilerin markalarına gösterdiği itibarının ve markaya olan güvenin de, zarar görmesine yol açıyor. Marka güveniyle alınan sahte ya da taklit ürünlerin kalitesinin düşük olması, bu durumdan habersiz tüketicilerde marka bağlılığını zayıflatıyor ve müşteri memnuniyetini düşürüyor.

Sahtecilik, taklitçilik yasal olmamakla beraber ciddi bir suçtur. Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik tedbirler, çok iyi hazırlanarak çıkarılmış kanunlarla alınmıştır. Markalarınızı, patentlerinizi korumak için alınan tüm tedbirler, sizin yardımınız olmadan yetersiz kalır. Sadece kanunların varlığı ile ürünlerinizi, marka ve patentlerinizi korumak kendiliğinden sağlanamaz. Markanız, şirketinizin büyüyen başarısının temeli ve en önemli varlığıdır. Markanızın, patentinizin korunmasında en büyük görev size düşmektedir.

Ürünlerinizin ya da markanızın sahtesini, taklidini piyasaya sürerek haksız gelir elde eden, markanıza ve dolayısıyla firmanıza zarar verenlerin yargılanabilmeleri için planlı, iyi organize olmuş, eş güdümlü bir ekip çalışması gereklidir.

Ankara Özel Dedektiflik Bürosu, çözüm ortağı olan Dedektiflik Büroları ile desteklediği, marka patent sahteciliği ve taklitçiliği olaylarının Türk kanunları çerçevesinde, tüm Türkiye’deki tespitini yapacak özel bir alt birime sahiptir. Fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında kamuda ve özel sektörde uzmanlaşmış Dedektif kadrosuyla Ankara Özel Dedektiflik Bürosu, sahtecilikle ve taklitçilikte strateji üretme, takip, izleme, inceleme, araştırma, soruşturma ve baskınlar konusunda eşsiz deneyime sahiptir. Sahtecilerin ve taklitçilerin yakalanması için yetkili mercilere yardımcı olmaktadır.

Ankara Özel Dedektiflik Bürosu uzman Özel Dedektif kadrosu, sahte, taklit ürünlerin satıldığı yerlerin tespiti amacıyla araştırmalara başlar. Tarafınızca belirlenmiş mevcut şüphelilerin bildirilmesi, Ankara Özel Dedektiflik Bürosu uzman Dedektiflerine yardımcı olmaktadır. Bu bilgi diğer yandan orijinal ürün ile sahte ürün arasındaki farklılıkların belirlenmesini sağlamaktadır. Tarafınızdan verilecek bilgileri, araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerle mukayese ederek sahte, taklit ürünlerin kaynağının bulunması için çalışmalar yaparak dava sürecini kolaylaştırıcı somut deliller topluyoruz.

Sahtecilik ve taklitçilik faaliyeti içinde bulunan, imal eden imalatçı, ambalajını yapan ambalajcı, dağıtımını sağlayan toptancılar ve bu zincirdeki her halkanın yerlerinin tespit edilerek bulunması, buralara yapılacak baskınlarla delil toplanması, marka patent sahteciliği ve taklitçiliği önlemekte yardımcı olacaktır. Sahte, taklit ürünler satan perakendecilerinde bulunması, diğer sahtecilik ve taklitçilik girişimlerinde caydırıcılık sağlayacaktır.

Ürününüzün, markanızın sahte veya taklitlerini üreten, ambalajlayan, stoklayan, dağıtımını yapan ve satanları gizli araştırmalar yoluyla tespit ediyoruz. Sahte veya taklit ürünlerin imal edildiği, stoklandığı yerleri buluyoruz.
Sahtecilik ve taklitçilikle ilgili faaliyetler hakkında bilgi toplanmasını ve araştırılmasını talep ettiğinizde, görevlendireceğiniz bir yetkili personel ile iletişim içinde harekete geçmeyi tercih ediyoruz.

Ankara Özel Dedektiflik Bürosu uzman Dedektif kadrosu tarafından, sizin verdiğiniz bilgilerle, takip, izleme, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinde bulunarak toplanılan bilgiler;

1-Sahte, taklit ürünlerin örnekleri, bulunduğu tarih ve yer bilgisi.
2-Mümkünse bu bilgilerin elde edildiği kaynaklar.
3-Sahtecilik ve taklitçilik faaliyetinde bulunanlar hakkında, yakın zamanda başlamış cezai veya yasal işlemi varsa tarih ve yer bilgisi.
4-Orijinal ürün ile sahte ürün arasındaki benzerlikleri gösteren çizim ve ayrıntılı bilgisi.

Araştırmalarımız esnasında yapılan planlar dahilinde sahte, taklit ürünlerin örneklenmesi, satın alınması gerekebiliyor. Bu sebeple planımıza uygun olarak satın alınan tüm örneklerle birlikte araştırmalara ait ayrıntılı raporumuzu tarafınıza sunuyoruz. Satın alımların bedelini tarafınıza faturalandırıyoruz.

Ankara Özel Dedektiflik Bürosu, dava takibi yapmamaktadır ancak istenildiğinde hukuksal ve idari takip açısından neler yapılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunabilir.

Ankara Özel Dedektiflik Bürosu, tüm araştırmaların yüksek gizlilik içerisinde yapılacağını garanti etmektedir. Ankara Özel Dedektiflik Bürosu, hazırlanacak baskın planıyla güvenlik güçleri ve diğer yetkili mercilerle birlikte fiili baskınlara katılabilir.

Bu tür fiili baskınların yapılması konusunda, baskınların yapılacağı yerlerde suç teşkil eden malzemelerin bulunduğundan tamamen emin olmadığımız sürece öneri sunmuyoruz.

Baskınların fiilen gerçekleştirilmesine kadar, sahtecilik yapanları ve bunların yerleri ile ilgili hiçbir bilgiyi vermiyor ve tamamen gizli tutuyoruz.

Başarı ile yürütülen baskınlar sonrasında şüpheliler, ilgili kanunlar çerçevesinde gözaltına alınıyor. Baskınlar sonrasında istenildiğinde, olası dava süreçleri konusunda güncel bilgiler sunuyoruz.

Kıymetli şirketinize, en önemli varlığınız markalarınız ve ürünlerinizin, marka patent sahteciliği ve taklitçiliği ile ilgili faaliyetlerin takibi, kontrolü, denetlenmesi, incelenip araştırılması ve önlenmesi maksadıyla hizmet vermekten memnuniyet duyacağız.

Dedektiflik hizmetlerinden faydalanmak, çevre iller ve Ankara  için Özel Dedektif Bülent Deniz ile telefonda görüşmek ve randevu almak üzere bizi hemen +90532 280 89 00 Gsm numaramızdan arayabilir ya da diğer iletişim yollarını kullanarak iletişim kurabilirsiniz.

sayaç