Hukuki Şartlar

Cuma, 11 Ara 2015

Hukuki Şartlar

 

Kullanma Sözleşmesi

 

Ankara Özel Dedektiflik Bürosu Web Sitesi

BU SİTEYİ KULLANMADAN ÖNCE, LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SÖZLEŞME KOŞULLARINI DİKKATLE OKUYUNUZ.

Bu Siteyi kullanmakla aşağıda tanımlandığı şekilde belirtilen koşulları kabul etmiş oluyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen bu Siteyi kullanmayınız.

 

MALZEMELERİN KULLANIMINA İLİŞKİN SINIRLAMALAR

 

Bu Site, Analiz Ankara Özel Dedektiflik Bürosuna ait ve yönetilmektedir (aşağıdaki gibi belirtilmektedir: www.ozeldedektif.gen.tr veya Ankara Özel Dedektiflik Bürosu tarafından sahip olunan, işletilen, lisans verilen veya kontrol edilen herhangi bir Web Sitesinde bulunan hiçbir materyal, sadece şahsi olarak ve ticari amaçlı olmayan ev kullanımı amacıyla bir kopyasını tek bir bilgisayara indirerek kullanma amacı dışında, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, başka bir yere yüklenemez, gönderilemez, aktarılamaz veya dağıtılamaz ve bu konuda telif hakları ile özel mülkiyet haklarına ilişkin bildirimlere uygun davranılması gerekmektedir. Bu materyallerde değişiklik yapılması ve bunların başka herhangi bir amaçla kullanılması, Ankara Özel Dedektiflik Bürosunun telif hakları ile özel mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelmektedir. İşbu Anlaşmanın hükümleri doğrultusunda, bu materyallerin herhangi birinin başka herhangi bir Web Sitesinde ya da bilgisayar ağı ortamında kullanılması yasaklanmıştır.

Bu Sitedeki yazılımları indirmeniz durumunda; yazılımın içerisinde bulunan veya yazılım tarafından oluşturulan her türlü dosya ve resim de dahil olmak üzere, yazılım ve yazılıma eşlik eden veriler (hepsi bir arada, Yazılım) için Ankara Özel Dedektiflik Bürosu tarafından size kullanım izni (lisans) verilmiş olmaktadır. Ankara Özel Dedektiflik Bürosu Yazılım üzerindeki unvanı (mülkiyeti) size devretmemektedir. Yazılımın üzerine kaydedildiği ortam size aittir, ancak Ankara Özel Dedektiflik Bürosu Yazılım üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile tüm fikri mülkiyet haklarını elinde tutmaktadır. Yazılımın yeniden dağıtımı, satışı, kaynak koda dönüştürülmesi, ters mühendisliği veya çözümlenmesi ya da insanlar tarafından anlaşılacak bir biçime dönüştürülmesi işlemlerini yapamazsınız.

 

LİSANS VERİLMEMESİ

 

Burada Ankara Özel Dedektiflik Bürosu tarafından açıkça başka biçimde belirtilmediği takdirde, Ankara Özel Dedektiflik Bürosu tarafından sunulan veya sağlanan hizmetler içerisindeki hiçbir unsurla ilgili olarak, Ankara Özel Dedektiflik Bürosu veya herhangi bir üçüncü şahsa ait fikri mülkiyet haklarının verildiği şeklinde yorum yapılamaz.

 

TİCARİ MARKALAR

 

“Analiz Ankara Özel Dedektiflik Bürosu“’nun “Ankara Özel Dedektiflik” Logosu, Ankara Özel Dedektiflik Bürosu’na ait ticari markalar ve/veya hizmet markalarıdır.

Yukarıda belirtilen markaların ve www.ozeldedektif.gen.tr sitesinde görülen diğer markaların tümü, Ankara Özel Dedektiflik Bürosu’na veya bunların ilgili sahiplerine aittir ve Türkiye’de ve uluslararası düzeyde yürürlükte bulunan telif haklarına ve ticari markalara ilişkin yasalarla korunmaktadır www.ozeldedektif.gen.tr sitesinde görünen markalardan herhangi birinin Ankara Özel Dedektiflik Bürosu veya marka sahibinin açıkça ve uygun bir biçimde verilmiş yazılı izni olmaksızın kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır.

 

VERİLEN UNSURLAR

 

Ankara Özel Dedektiflik Bürosu, online hizmetleri dahil, Analiz Ankara Özel Dedektiflik Bürosu Dedektiflik Hizmetleri konusunda müşterilerinden gelebilecek tüm görüşleri saygıyla karşılamaktadır. Ancak, Ankara Özel Dedektiflik Bürosu’nun politikası, özellikle talep edilenlerin dışındaki yaratıcı fikirleri, önerileri, buluşları veya materyalleri kabul etmesine veya dikkate almasına izin vermemektedir. Dolayısıyla, hiçbir orijinal yaratıcı materyali, buluşu veya fikri bize göndermemeniz konusunda ısrar etmek zorundayız. Hizmetlerimiz ve ürünlerimiz konusunda sizden gelecek bilgilere çok değer vermemize rağmen, hizmetlerimiz ve ürünlerimiz konusundaki görüşlerinizde konuyla sınırlı olmanızı ve hiçbir yaratıcı fikri, buluşu, öneriyi veya materyali bize vermemenizi rica ediyoruz.

Hiçbir yaratıcı materyali bize göndermemenizi rica etmemize rağmen, yaratıcı önerileri, fikirleri, notları, çizimleri, kavramları, buluşları veya diğer bilgileri (hepsi birlikte, Bilgiler) tarafımıza gönderdiğiniz takdirde, bu Bilgiler Ankara Özel Dedektiflik Bürosunun malı kabul edilecek ve onun mülkiyetinde kalacaktır. Bilgilerin hiçbir bölümü Ankara Özel Dedektiflik Bürosu açısından herhangi bir güven yükümlülüğüne tabi olmayacak ve Ankara Özel Dedektiflik Bürosu söz konusu Bilgilerin kullanımından veya açıklanmasından sorumlu olmayacaktır. Yukarıdaki hususlarda herhangi bir sınırlama olmaksızın, Ankara Özel Dedektiflik Bürosu bilgiler konusunda o anda bilinen veya bundan sonra ortaya çıkabilecek her tür ve nitelikteki hakların münhasıran tüm dünyadaki sahibi olacak; ve, bilgileri sağlayana herhangi bir ödemede bulunmadan, bilgilerin ticari ya da başka herhangi bir amaçla her türlü kullanım hakkını sınırsız bir şekilde elde edecektir.

 

YASALARA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Bu Site Ankara Özel Dedektiflik Bürosunun Ankara’daki (Türkiye) ofisleri tarafından kontrol edilmekte ve işletilmektedir. Ankara Özel Dedektiflik Bürosu, Sitedeki materyallerin başka lokasyonlarda kullanımın doğru ve uygun olduğu konusunda herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Siteye başka lokasyonlardan giriş yapanlar bunu kendi inisiyatifleriyle gerçekleştirmektedir ve yerel yasalara karşı bu kişiler sorumludur.

 

FESİH

 

İşbu sözleşme tarafların herhangi birince feshedilinceye kadar geçerlidir. Bu sözleşmeyi, herhangi bir zamanda, bu sözleşmenin koşullarına uygun olarak alınmış olsun veya olmasın, herhangi bir Ankara Özel Dedektiflik Bürosu Sitesinden aldığınız materyalleri ve ilgili tüm belgeler ile bunların tüm kopyalarını ve kurulumlarını imha ederek feshedebilirsiniz. Bu sözleşme, sözleşmenin herhangi bir koşuluna veya hükmüne uygun davranmadığınız takdirde, tamamen Ankara Özel Dedektiflik Bürosu’nun tadiriyle ve Ankara Özel Dedektiflik Bürosu’na herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın, derhal feshedilecektir. Fesihten sonra, bu Siteden veya herhangi bir Ankara Özel Dedektiflik Bürosu Sitesinden alınmış tüm materyaller ile bunlara ilişkin tüm kopyaları, bu sözleşmenin koşullarına uygun olarak alınmış olsun veya olmasın, imha etmeniz gerekmektedir. Ankara Özel Dedektiflik Bürosu bu Sitede yer alan materyallerde herhangi bir zamanda düzenleme veya değişiklik yapma ve bu gönderiyi güncelleyerek Sözleşmenin koşullarını revize etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu şekilde yapılacak her türlü değişiklik sizi bağlamaktadır ve bu nedenle Sözleşmenin herhangi bir zamandaki güncel koşullarını gözden geçirmek üzere sayfayı periyodik olarak ziyaret etmeniz gerekir.

 

FERAGAT

 

Bu Site, bazı zamanlarda, çeşitli yasal konulara ilişkin bilgiler içerebilmektedir. Bu uyarı, sadece bilgilendirme amacına yöneliktir ve hukukçunuz tarafından verilen tavsiyenin yerini almaz. Burada içerilen bilgileri kendinizi ifade etmede yardımcı olarak kullanmamalı ve her zaman hukukçunuza danışmalısınız. Ankara Özel Dedektiflik Bürosu tarafından Sitede doğru ve güncel bilgilerin yer alması konusunda makul çabanın harcanmasına karşın, Ankara Özel Dedektiflik Bürosu bunların doğruluğu konusunda hiçbir teminat veya beyanda bulunmamaktadır. Ankara Özel Dedektiflik Bürosu Sitenin içeriğindeki hatalar veya ihmaller konusunda hiçbir yükümlülük veya sorumlu yüklenmemektedir. Ankara Özel Dedektiflik Bürosu, Sitesine bağlantısı olan Sitenin tümünü gözden geçirmemektedir ve kendi Site sayfalarının dışında olan veya bu Siteyle bağlantılı diğer Sitedeki içerikten sorumlu değildir. Site sayfalarının dışındaki bağlantıların riskleri size aittir.

Ankara Özel Dedektiflik Bürosu, zaman zaman kendi Sitesi üzerindeki tartışmaları, sohbetleri, gönderimleri, aktarımları, duyuru panolarını ve diğer diyalogları (Diyalog) izlemesine veya gözden geçirmesine rağmen, Ankara Özel Dedektiflik Bürosu bunu yapmak zorunda değildir; ve, Sitesinde içerilen Diyalogdan ya da Sitenin içerisinde yer alan bilgilerde içerilen herhangi bir hatadan, hakaretten, karalamadan, iftiradan, ihmalden, yalandan, müstehcenlikten, pornografiden, küfürden, tehlikeden veya yanlışlıktan kaynaklanabilecek hiçbir yükümlülüğü veya sorumluluğu üstlenmemektedir. Ankara Özel Dedektiflik Bürosu, Site sayfalarına bağlantısı olan Sitenin tümünü izleyerek gözden geçirmemektedir ve buralarda yer alan bilgilerde içerilen hatalardan, hakaretlerden, karalamalardan, iftiralardan, ihmallerden, yalanlardan, müstehcenlikten, pornografiden, küfürlerden, tehlikelerden veya yanlışlıklardan kaynaklanabilecek hiçbir yükümlülüğü veya sorumluluğu üstlenmemektedir.

Bir suç olarak kabul edilebilecek, hukuki sorumluluk yaratabilecek veya başka bir biçimde yasaları ihlal edebilecek ya da bunları teşvik edebilecek yasadışı veya tehdit, iftira, aşağılama, müstehcenlik, kışkırtma, pornografi veya küfür içeren materyalleri göndermemeli veya başkalarına aktarmamalısınız.

BU SİTEDE SAĞLANAN MATERYALLER OLDUĞU GİBİ VE AÇIKÇA YA DA İMA YOLUYLA HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN SUNULMAKTADIR. ANKARA ÖZEL DEDEKTİFLİK BÜROSU, TİCARETE ELVERİŞLİLİK İLE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU İÇEREN, ANCAK BUNLARLA DA SINIRLI KALMAYAN, AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA BELİRTİLMİŞ TÜM GARANTİLERDEN YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE FERAGAT ETMEKTEDİR. ANKARA ÖZEL DEDEKTİFLİK BÜROSU, MATERYALLERDE İÇERİLEN FONKSİYONLARIN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞI, HATALARIN GİDERİLECEĞİ VEYA BU SİTEDE VEYA SİTEYİ BARINDIRAN SUNUCUDA VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERİN BULUNMAYACAĞI GARANTİSİNİ VERMEMEKTEDİR. ANKARA ÖZEL DEDEKTİFLİK BÜROSU, BU SİTELERDEKİ MATERYALLERİN KULLANIMININ VEYA KULLANIMINDAN DOĞACAK SONUÇLARIN TAM, DOĞRU VE GÜVENİLİR OLDUĞUNA VEYA BUNA BENZER HUSUSLARA İLİŞKİN HİÇBİR BEYAN VE GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. GEREKLİ TÜM SERVİS, ONARIM VEYA DÜZELTME MASRAFLARINI SİZ (ANKARA ÖZEL DEDEKTİFLİK BÜROSU DEĞİL) ÜSTLENMİŞ BULUNMAKTASINIZ. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR İMA YOLUYLA VERİLEN GARANTİLERDEN MUAFİYETE İZİN VERMEDİĞİ TAKDİRDE, YUKARIDAKİ MUAFİYET HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ.

 

YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI

 

Ankara Özel Dedektiflik Bürosu, kendi Sitesinin sadece bilgi amaçlı ve genel ilginize ve eğlencenize yönelik olmasını sağlar. Sitesi kullanmakla, bunlarda yer alan bilgilerin herhangi birine dayanmayacağınızı kabul etmiş bulunuyorsunuz. Ankara Özel Dedektiflik Bürosu, ihmali de içermek üzere, ancak bununla da sınırlı kalmamak kaydıyla, hiçbir koşulda sitedeki bilgilere dayanarak yapacağınız çalışmalarda sorumlu olmayacak; veya bu Sitedeki materyallerin ya da bu Siteyle bağlantılı Sitede yer alan materyallerin kullanımından veya kullanıma uygun olmamasından kaynaklanabilecek hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya cezai zarar veya hasardan ötürü, Ankara Özel Dedektiflik Bürosu veya Ankara Özel Dedektiflik Bürosu tarafından yetki verilen bir temsilcisi bu tür hasarlar konusunda bilgilendirilmiş olsa dahi, sorumluluk üstlenmeyecektir. Yürürlükteki yasalar, arızi veya dolaylı hasarların sınırlandırılması veya muafiyetine izin vermeyebilir, bu durumda yukarıdaki sınırlandırma veya muafiyet sizin için geçerli olmaz. Ankara Özel Dedektiflik Bürosu’nun tüm hasarlar, zararlar ve dava nedenleri konusunda size karşı toplam yükümlülüğü (sözleşmeye, haksız fiile (ihmal de dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlı kalmamak kaydıyla) veya başka bir nedene bağlı olsun veya olmasın), bu Sitere erişim için ödemiş olabileceğiniz ücreti aşmayacaktır.

 

DİĞER

 

İşbu sözleşme, yasalar arasındaki ihtilaf ilkeleri dikkate alınmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yasadışı, geçersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz addedilmesi durumunda, söz konusu hüküm bu sözleşmeden ayrı kabul edilecek ve geride kalan diğer hükümlerinin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bu sözleşme konuyla ilgili olarak taraflar arasında varılan uzlaşmanın tümünü oluşturmaktadır.

yorumlar kapalı.
sayaç